Skip to content

Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 22 czerwca 2022 o 12:58:49. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.Projekt obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych w części budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji
Edukacji Narodowej, przy ul. Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 55 w Radlinie (segment A i B).
W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące m.in. ocieplenia ścian warstwą styropianu grubości
18 cm oraz docieplenia ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym grubości 16 cm.
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji
Edukacji Narodowej w Radlinie.


Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.

Wartość całkowita 1 295 227,34 zł
Dofinansowanie UE 978 808,72 zł

  • Wersja utworzona dnia 22 czerwca 2022 o 12:59:48 przez Marek Gajda
  • Wersja utworzona dnia 22 czerwca 2022 o 12:58:49 przez Marek Gajda

Wersja utworzona

22 czerwca 2022 o 12:58:49Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br></p>Dodano: <p>Projekt obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych w części budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 55 w Radlinie (segment A i B). W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące m.in. ocieplenia ścian warstwą styropianu grubości 18 cm oraz docieplenia ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym grubości 16 cm. Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br>Projekt obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych w części budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji<br>Edukacji Narodowej, przy ul. Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 55 w Radlinie (segment A i B).<br>W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące m.in. ocieplenia ścian warstwą styropianu grubości<br>18 cm oraz docieplenia ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym grubości 16 cm.<br>Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji<br>Edukacji Narodowej w Radlinie.</p>Dodano: <p>Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.<br></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br>Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.<br></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Wartość całkowita 1 295 227,34 zł<br>Dofinansowanie UE 978 808,72 zł</p>Dodano: <p><strong>Wartość całkowita 1 295 227,34 zł<br>Dofinansowanie UE 978 808,72 zł</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu