Skip to content
Porządek obrad XLIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 21 czerwca 2022 r (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w
  mieście Radlin na rok szkolny 2022/2023.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
  oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto
  Radlin.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady
  Miejskiej w Radlinie.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
  nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w
  placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu
  Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie.
  Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji
  wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Radlin.
  Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin.
  Ref. Zbigniew Podleśny, Zastępca Burmistrza Radlina.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok
  2022.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
  finansowej na lata od 2022 do 2034.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
  Rewizyjnej.
  Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.

Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

 1. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 maja 2022 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 3. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 4. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu