Skip to content
Ponad 14 milionów zł popłynie do Radlina w ramach „Polskiego Ładu”

Ponad 14 milionów zł popłynie do Radlina w ramach "Polskiego Ładu"

Miło nam zakomunikować, że Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie na dwa, kluczowe zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

  • 4 mln 950 tyś zł na projekt „Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich etap II”Projekt polega m.in. na: przebudowie „betonowego” placu Radlińskich Olimpijczyków w centrum Radlina, w kierunku miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców z elementami parku oraz placu zabaw, oraz budowę drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego, będącej bezpieczną alternatywą na dojazd do centrum miasta (na terenach zielonych, obecnie niewykorzystywanych)

  • 9 mln 900 tyś zł na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej mieście Radlin”Projekt składa się z trzech zadań:
  • 1) Adaptacja budynku po byłym Przedszkolu Publicznym nr 3 na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.
  • 2) Budowa w mieście nowoczesnego obiektu „multisportowego” z zewnętrzną ścianką wspinaczkową, na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej , sportów walki i innych dyscyplin.
  • 3) Budowa zadaszonej trybuny na boisku przy ul. Odległej/Mariackiej (obok planowanego budynku 'multisportowego’).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu