Skip to content
17 maja odbędzie się Jubileuszowa Sesja Rady Miasta z okazji 25-lecia samorządności Radlina

17 maja odbędzie się Jubileuszowa Sesja Rady Miasta z okazji 25-lecia samorządności Radlina

17 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się Jubileuszowa Sesja Rady Miejskiej w Radlinie, poświęcona 25-leciu samorządności Radlina. W programie m.in. przyznanie tytułów Honorowych Obywateli Miasta.

Porządek obrad
XLVII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 17 maja 2022 r. (godz. 11.00)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej. Podsumowanie 25 – lecia działalności Rady
  Miejskiej w Radlinie.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina. Podsumowanie 25 – lecia samorządności Radlina.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 4. Przyznanie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
  Ref. Przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
  Miasta Radlin.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
  Miasta Radlin.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu