Skip to content
Turniej gier i zabaw z okazji 25-lecia Radlina!

Turniej gier i zabaw z okazji 25-lecia Radlina!

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie organizuje 31 maja turniej gier i zabaw z okazji jubileuszu 25-lecia miasta Radlin.

Poniżej publikujemy komunikat w sprawie organizacji imprezy:

Komunikat organizacyjny Turnieju gier i zabaw

 1. Turniej gier i zabaw jest imprezą rekreacyjno-sportową organizowaną w ramach
  rodzinnych konkursów sportowych z Okazji jubileuszu 25-lecia Radlina.
 2. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa 2 w Radlinie
 3. Miejsce zawodów: duża sala gimnastyczna w SSP 2
  w Radlinie ul. Rogozina 55
 4. Termin i zgłoszenia szkoły:
  Turniej odbędzie się 31 maja 2022 r., o godz. 16:00 (potwierdzenie swojej obecności
  i udziału w turnieju 15:30)
  Zgłoszenie powinno obejmować:
  – nazwę szkoły
  – imię i nazwisko uczestników turnieju
  – nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna drużyny z danej szkoły
  – ewentualną liczbę osób towarzyszących drużynie

  Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane w terminie do 25 maja 2022 pod adresem
  e-mail: agata.macionczyk@ssp2radlin.pl lub numerem kontaktowym: 782316425, pod
  którym również można kierować ewentualne pytania.
 5. Szczegóły turnieju:
  – turniej gier i zabaw przeznaczony jest dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów
  radlińskich szkół podstawowych klas 1-3
  – rozgrywany będzie w formie wyścigów rzędów, według zasad fair play i sportowego
  ducha walki
  – w turnieju biorą udział sześcioosobowe drużyny ( 3 pary, na które składa się uczeń
  i jego rodzic/opiekun) reprezentujące daną Szkołę Podstawową klas 1-3
 6. Punktacja:
  – punkty w ilości 5 otrzyma drużyna, która jako pierwsza ukończy daną konkurencję
  – punkty uzyskane w wygranych konkurencjach przez daną drużynę będą sumowane
  – wygrywa drużyna, która jako pierwsza uzyska 25 pkt
  – ilość rozgrywanych konkurencji będzie zależna od przebiegu turnieju
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
  organizowanego turnieju gier i zabaw.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu