OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Archiwum dzienne: 3 grudnia 2019

XV sesja Rady Miejskiej w Radlinie (10.12.2019)

Porządek obradXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 10 grudnia 2019 r (godz. 15.30) 1. Otwarcie sesji.2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin.Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.3. Zamknięcie sesji.

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w Radlinie – grudzień 2019

 XV sesja VII Kadencji Rady Miejskiejw Radlinie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 Posiedzenie Komisji Rewizyjnejodbędzie się w dniu 10 grudnia o godzinie 13.45 Posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji ds. Społecznych oraz Komisji Infrastrukturyodbędzie się w dniu 10 grudnia o godzinie 14.30 XVI sesja VII Kadencji Rady Miejskiejw Radlinie odbędzie się…

PRZETARG NIEOGRANICZONY SP4.371.5.MM.2019

  DOSTAWY ŻYWNOŚCI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE, W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2020 ROKU, Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. SP4.3715.MM.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SP4.371.5.MM.2019 SIWZ SP 4 – żywność 2020, informacja z otwarcia ofert SP 4.371.5.2.MM.2019 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.79.R.2019

Wydruk i dostawa „Biuletynu Radlin” oraz druków promocyjnych wraz z rozładunkiem.   PZP.271.79.R.2019 Zaproszenie   PZP.271.79.R.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY PP1.371.5.GG.2019

  DOSTAWY ŻYWNOŚCI DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W RADLINIE, W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2020 ROKU, Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. PP1.371.5.GG.2019 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. PP1.371.5.GG.2019 SIWZ PP 1 – żywność 2020, informacja z otwarcia ofert PP 1.371.5.1.GG.2019 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 357

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.