Skip to content
Uszkodzony pojemnik na odpady komunalne – reklamacja

Uszkodzony pojemnik na odpady komunalne - reklamacja

W przypadku uszkodzenia pojemnika na odpady komunalne podczas opróżniania przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonej na terenie Radlina, mieszkańcy mają możliwość złożenia reklamacji.

Należy wypełnić formularz reklamacji i przesłać na wskazany adres email: gke@radlin.pl. Załącznikiem do formularza reklamacji powinny być zdjęcia uszkodzonego pojemnika, wykonane przez właściciela nieruchomości.

Reklamacja zostanie przekazana do firmy świadczącej usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Radlina. Przedsiębiorca po rozpatrzeniu reklamacji skontaktuje się z osobą przesyłającą formularz zgłoszenia reklamacji do Urzędu Miasta Radlin.

Poniżej formularz reklamacji do pobrania:

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co realizuje przez:

  • wrzucanie odpadów do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem
  • domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych
  • prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemników
  • niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników

Pojemniki można zakupić i wydzierżawić u odbiorcy odpadów:

NAPRZÓD SP. ZO.O.

SIEDZIBA FIRMY W RYDUŁTOWACH

44-280 Rydułtowy, ul.Raciborska 144b

tel:32 457 70 83, 32 457 65 53

email: naprzod@naprzod.eu

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu