Skip to content
Radlin przystępuje do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Radlin przystępuje do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Radlin przyłączył się do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). Uchwały w tym temacie zostały podjęte przez Radę Miejską w Radlinie, na ostatniej sesji. Czym są SIM-y? To spółki, których zadaniem jest budowanie mieszkań wielorodzinnych i administrowanie nimi. Jednak mieszkania te nie wejdą w skład zasobu gminy (nie będą to lokale komunalne). Będą to budynki wielorodzinne i przeznaczone na wynajem. Powstaną z myślą o tych osobach, które najczęściej nie mają zdolności kredytowej, ale są zdolne do opłacania czynszu i byłyby zainteresowane wynajmem tego typu lokali mieszkaniowych.


W skład Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – oprócz gmin – wchodzą również Krajowy Zasób Nieruchomości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Gminy, współtworzące spółkę, muszą zapewnić teren gdzie miałyby powstać mieszkania. Właścicielem staje się SIM, jak również odpowiedzialnym za wybudowanie mieszkań. Co ważne: wynajem będzie mógł przekształcić się w możliwość wykupienia tego mieszkania na własność. Tym właśnie SIM ma różnic się od TBS-ów – lokator wynajmowanego w jego ramach mieszkania będzie mógł w przyszłości uzyskać jego własność. W tym celu trzeba będzie wnieść wkład partycypacyjny na pokrycie co najmniej 20% kosztów budowy (25% w dużych miastach), oraz zamienić umowę najmu na umowę najmu z dojściem do własności (nastąpi to po spłaceniu przez SIM kredytu zaciągniętego na inwestycję).


Wielu mieszkańców nie chce bądź nie może dziś zdecydować się na kredyt hipoteczny. Ale stabilność wynagrodzenia, pozwala im na wynajem mieszkania. SIM-y pod tym względem są pewnym rozwiązaniem pośrednim pomiędzy zasobem komunalnym gminy a mieszkaniami na rynku prywatnym. W przypadku Radlina plany oscylują wokół liczby 80 nowych mieszkań w mieście.
W naszym województwie działają już dwa SIM-y: SMS (Śląskie Małopolskie Świętokrzyskie) działający na pograniczu trzech województw, oraz SIM Śląsk (rejon Chorzowa i Rudy Śląskiej). SIM w którym znajdzie się Radlin będzie nazywał się SIM Śląsk Północ.

Więcej na temat Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych: [LINK]

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu