Skip to content

Protokół z konsultacji: program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Protokół

z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie

w sprawie:

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2021 roku

 1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w
  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2021 roku.
 2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie
  internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”, gdzie został
  określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku
  publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020
  r , poz. 1057).
 3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem
  Burmistrza Radlina Nr S.0050.0206.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w
  Radlinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2021 roku.
 4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
 5. Wyniki konsultacji społecznych – w terminie przeznaczonym na konsultacje otrzymano
  jeden dokument z uwagami od uprawnionego podmiotu na temat przedmiotu konsultacji.
  Dokument załączono do protokołu.

  Do pobrania:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu