Skip to content
Prośba o włączenie się do prac nad radlińskim leksykonem

Prośba o włączenie się do prac nad radlińskim leksykonem

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne wydało LEKSYKON RADLIŃSKI ‘Z tej i na tej ziemi’, zeszyt I pod redakcją pana Eryka Holony. Leksykon dostępny jest w Izbie Regionalnej Miasta Radlin, bibliotekach oraz radlińskich szkołach. Udostępniamy go dla Państwa również w wersji elektronicznej, gdyż pragniemy zwrócić się do mieszkańców, historyków oraz wszystkich zainteresowanych osób o wsparcie i pomoc w powstaniu kolejnego zeszytu i uzupełnieniu obecnego.

Cenne są wszelkie uwagi, spostrzeżenia do haseł z zeszytu I, gdyż w niektórych z nich występują luki z powodu niepełnych informacji do których nie udało się dotrzeć autorom np. brak imion rodziców, brak informacji o miejscu zgonu danej osoby itp.. Informacje będą uzupełnione po uzyskaniu wiarygodnych danych.

W planach Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego jest wydanie kolejnego zeszytu (II), będzie on podstawą wydania leksykonu w wersji końcowej w jednym woluminie w 2022 roku. Towarzystwo pragnie, aby zawierał on jak najwięcej haseł. Dlatego prosimy o udział w pracach zespołu opracowującego hasła lub też nawet nadsyłanie nazw haseł, jakie powinny się w nim znaleźć.

Zachęcamy do uczestnictwa w pracach zespołu (informacja o współautorach zostanie zamieszczona w zeszycie), przekazywania informacji w tym o sposobie pozyskania zdjęć, materiałów ikonograficznych, uzupełnienia danych itd.

O kontakt prosimy z Radlińskim Towarzystwem Kulturalnym: rtk@radlin.pl

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu