Skip to content
Ograniczenie działalności żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów

Ograniczenie działalności żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów

Zgodnie z wytycznymi Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostaje zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

W piśmie nr DSR.V.831.46.2020.AB z 9 kwietnia 2021 r. Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej wskazał, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z
dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2021 r. poz. 653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
.


Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych
opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.


Ponadto, wskazanym rozporządzeniem uchylono również § 3 rozporządzenia z 26 marca 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowiący o możliwości czasowego ograniczenia funkcjonowania
instytucji opieki przez dyrektora żłobka, osobę kierującą pracą klubu dziecięcego lub przez dziennego opiekuna.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu