Skip to content
Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie dróg

Na terenie Miasta Radlin występują trzy kategorie dróg publicznych:

  • Droga krajowa 78 (ul. Rybnicka)  będąca w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
    (tel. w sprawie utrzymania drogi – 32 4152446)
  • oraz drogi powiatowe (ul. Korfantego, Hallera, Rydułtowska, Rymera, Rogozina, Kominka, Domeyki, Sokolska, Chrobrego, Wiosny Ludów, Napierskiego, Głożyńska) których utrzymaniem i odśnieżaniem zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie (tel. w sprawie utrzymania dróg – 32 4590263)
  • i gminne (pozostałe), których utrzymaniem i odśnieżaniem również zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie (tel. w sprawie utrzymania dróg – 32 4590263)

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie miasta prosimy zgłaszać je odpowiednio pod wyżej wymienione numery telefonów.

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu