Skip to content
Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie dróg

Na terenie Miasta Radlin występują trzy kategorie dróg publicznych:

  • Droga krajowa 78 (ul. Rybnicka)  będąca w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
    (tel. w sprawie utrzymania drogi – 32 4152446)
  • oraz drogi powiatowe (ul. Korfantego, Hallera, Rydułtowska, Rymera, Rogozina, Kominka, Domeyki, Sokolska, Chrobrego, Wiosny Ludów, Napierskiego, Głożyńska) których utrzymaniem i odśnieżaniem zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie (tel. w sprawie utrzymania dróg – 32 4590263)
  • i gminne (pozostałe), których utrzymaniem i odśnieżaniem również zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie (tel. w sprawie utrzymania dróg – 32 4590263)

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie miasta prosimy zgłaszać je odpowiednio pod wyżej wymienione numery telefonów.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu