Skip to content
KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ze względu na wprowadzone obostrzenia wynikające ze stanu epidemii Covid-19 oraz zwiększenie się ogólnej liczby zachorowań Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wprowadza ograniczenia w swoim funkcjonowaniu.
Od 1 kwietnia 2021 zawieszona zostaje możliwość osobistego składania wniosków w Referacie.
Osoby we wszystkich sprawach prowadzonych przez Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (między innymi świadczenie 500+) mogą kontaktować się z pracownikami:
• telefonicznie – 32 4567072, 32 4407448, 32 4407449, 32 4407450,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – swiadczenia@radlin.pl,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej – wysyłając korespondencję na adres Ośrodek
Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin,
• za pośrednictwem specjalnie przygotowanej urny na dokumenty umieszczonej w holu
wejścia głównego tutejszego Ośrodka.

Zachęcamy przede wszystkim do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń (między
innymi 500+) drogą elektroniczną. Można zrobić to za pośrednictwem bankowości
elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.
W sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa w Referacie Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych tut. Ośrodka, wnioskodawcy będą przyjmowani po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu godziny i terminu wizyty.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu