Skip to content
Jak wyglądają postępy prac na wiadukcie?

Jak wyglądają postępy prac na wiadukcie?

Jak wygląda postęp prac na placu budowy nowego wiaduktu w Radlinie?
Część prac, niestety, nadal czeka na ustabilizowanie się temperatur a te są ostatnio wyjątkowo zmienne. Niezależnie od tego roboty budowlane są cały czas wykonywane, na tyle na ile pozwala pogoda.

Co zrobiono w ostatnim czasie?

 
W ostatnim czasie:

– położono zbrojenie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic
– wykonano betonowanie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic
– wykonano dalszą część muru oporowego
– rozebrano część ul. Mariackiej od strony DK 78,
by połączyć istniejące studnie kanalizacji deszczowej z nowymi studniami
i przejściem kanalizacji deszczowej przez wiadukt
(oraz aby skorygować łuk ulicy do szerokości przebudowanego wiaduktu)
– przebudowano także chodniki od strony DK 78.

 

Co jeszcze przed nami?

– budowa oświetlenia wiaduktu
– budowa kap chodnikowych
– odbudowa dojazdów do wiaduktu
– przebudowa bramy wjazdowej i ogrodzenia tuż przy wiadukcie
– przełożenie kabli teletechnicznych oraz SN do kap chodnikowych
– montaż balustrad oraz barier energochłonnych
– budowa schodów na skarpach, z obu stron wiaduktu

Kiedy zakończenie?

Zdajemy sobię sprawę, że najbardziej wyczekiwaną informacją jest termin oddania obiektu do użytku. Niestety, na ten moment nie można jeszcze go zadeklarować. Otwarcie wiaduktu dla ruchu możliwe będzie po zakończeniu wszystkich prac i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, którą wydaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu