Skip to content
Informacje rolnicze: kredyty preferencyjne dla rolników

Informacje rolnicze: kredyty preferencyjne dla rolników

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępniła
współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do
kredytów preferencyjnych.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01,
DK02)
 limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,
 środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
(z linii MRcsk)
 środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.
Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem
działalności rolniczej (z linii KR)
 limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł,
 środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A.,
a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach:
BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku
Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.
Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem
działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank
S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc
krajowa”.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu