Skip to content
Informacja dla Ukraińców o możliwości wyjazdu do Austrii, Francji, Grecji lub Hiszpanii

Informacja dla Ukraińców o możliwości wyjazdu do Austrii, Francji, Grecji lub Hiszpanii

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wystosował do samorządów gminnych pismo z informacjami dotyczącymi możliwości przyjęcia części uchodźców z terenu naszego województwa do Austrii, Grecji, Francji lub Hiszpanii. Jest to związane ze złożoną ofertą możliwości przyjęcia uchodźców przez rządy Austrii, Grecji i Francji, oraz organizację pozarządową z terenu Hiszpanii.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego miasta i chcieliby skorzystać z takiej możliwości, proszeni są o kontakt z Urzędem Miasta Radlin.

Управління Сілезького воєводства в Катовіце надіслало муніципальним органам влади листа з інформацією про можливість прийняти частину біженців з нашого воєводства до Австрії, Греції, Франції чи Іспанії. Це пов’язано з поданою пропозицією щодо можливості прийому біженців урядами Австрії, Греції та Франції, а також НУО з Іспанії.

Біженців з України, які перебувають у нашому місті і бажають скористатися цією можливістю, просимо звертатися до Радлінської мерії.Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu