Skip to content
Finał wojewódzkiego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

Finał wojewódzkiego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

W tegorocznym finale wojewódzkiego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci na terenie woj. śląskiego wpłynęło – 983 prace ze 129 szkół
podstawowych. Tym razem hasłem konkursowym dla młodych twórców była sentencja:
„Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
W całym kraju do Konkursu zgłoszono 43 233 prace z 3 743 szkół podstawowych.
W województwie śląskim należy tutaj pochwalić szczególnie najmłodszych artystów:
w I grupie wiekowej, od uczniów klas od 0 do 3, napłynęły 644 prace. Starsi uczniowie
również wykazali się twórczą ambicją i w II grupie wiekowej, wśród uczniów klas od 4 do 8
powstało 339 niezwykle różnorodnych prac.
Hasło XI edycji Konkursu Plastycznego cieszącego się rokrocznie dużym
zainteresowaniem wśród dzieci nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS
i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna
KRUS od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych
mieszkańców wsi, organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie
pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.
Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest
promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie
gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy
plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania
wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.
W pracach komisji powołanej przez Oddział Regionalny KRUS
w Częstochowie wzięli udział przedstawiciele współorganizatorów i fundatorów nagród: Piotr
Dobosz – dyrektor OR KRUS w Częstochowie, Krzysztof Sosnowski – z-ca dyrektora OR
KRUS w Częstochowie, Dawid Zamora – z-ca dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR, Katarzyna Bzdura – koordynator sekcji prewencji i promocji
w Okręgowym Inspektoracie Pracy, Klaudia Bodanko – przedstawiciel KOWR

Częstochowa, 27 kwietnia 2021 r.
w Częstochowie, Aleksandra Łebek-Jurgielewicz z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
w Częstochowie, Anna Muzyka – reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty
w Częstochowie oraz Ewa Widera i Roksana Kmiecik zajmujące się prewencją w OR KRUS
w Częstochowie.
Warunków formalnych zawartych w Regulaminie Konkursu nie spełniło 97 prac (brak
formularza zgody, nieprawidłowy format pracy). Ocenie poddano zatem 886 prac
plastycznych (586 w grupie I oraz 300 w grupie II).
Komisja wybrała laureatów i ustaliła kolejność miejsc. W I grupie wiekowej (klasy
0 – 3) III miejsce przyznano Sabinie Smaga, uczennicy klasy „0” SP w Koninie,
II miejsce – Indze Pliczko, uczennicy 1 klasy SP w Woźnikach. Zwyciężyła w tej grupie
wiekowej Barbara Sarnowska – uczennica klasy „0” SP w Dąbrowie Zielonej.
W drugiej grupie wiekowej (klasy 4 – 8), III miejsce przyznano Damianowi Olejnikowi,
uczniowi 6 klasy SP w Koninie, II miejsce – Nadii Jaworskiej, uczennicy klasy 4 SP
w Kulejach. Zwyciężyła w tej kategorii Maja Gajęcka, uczennica 4 klasy SP
w Krzyżanowicach.
Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała także 8 wyróżnień w I grupie wiekowej oraz
7 wyróżnień w II grupie wiekowej.
Wśród najmłodszych artystów uznanie zyskali: Kazimierz Kiciński (klasa „0”
w ZSP w Kalei), Bartosz Grzyb (klasa 2 SP w Konopiskach), Maximilian Otawa (klasa
1 Katolicka SP w Raciborzu), Nikola Musialik (klasa 2 SP w Gniazdowie), Amelia Czogała
(klasa 1 ZSP w Górkach Śląskich), Emilia Szczerba (klasa 3 SP w Turowie), Anna Hucz
(klasa 2 SP w Boronowie) oraz Bartłomiej Rozpondek (klasa 1 SP w Turowie).
W II grupie wiekowej (klasy 4 – 8), wyróżnienia otrzymują: Ignacy Głowacki (klasa
7 SP w Kruszynie), Dominika Nowak (klasa 5 SP w Boronowie), Martyna Bielawska (klasa
6 SP we Wrzosowej), Paweł Szalbot (klasa 5 SP nr 1 w Brennej), Kacper Kubara (klasa 7 SP
w Pradłach), Wiktoria Nowicka (klasa 7 SP nr 19 w Częstochowie), Igor Żak (klasa 4 SP we
Mstowie).
Mamy zaszczyt poinformować, że prace naszych laureatów z każdej grupy wiekowej
zostały zakwalifikowane do Centralnego Etapu Konkursu.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy!!!

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu