Skip to content
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia Deklaracji do dnia 30 czerwca 2022 roku

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia Deklaracji do dnia 30 czerwca 2022 roku

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy właściciel nieruchomości lub zarządca ma obowiązek złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia Deklaracji spoczywa na właścicielu budynku, w sytuacji budynku wielorodzinnego obowiązek wypełnienia Deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem.

Formularz A należy wypełnić dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku mieszkalnego. W przypadku posiadania lub zarządzania budynkiem o funkcjach niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić Formularz B Deklaracji odrębnie dla każdego budynku lub lokalu niemieszkalnego.

Dla źródeł zainstalowanych przed 1 lipca 2021 roku właściciel nieruchomości na złożenie Deklaracji ma 12 miesięcy, w przypadku źródeł zainstalowanych w budynku po 1 lipca 2021 roku właściciel nieruchomości ma 14 dni na złożenie Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Przy każdej zmianie lub aktualizacji stanu faktycznego dotyczącego źródeł ciepła lub spalania paliw właściciel bądź zarządca budynku jest zobowiązany w ciągu 14 dni od uruchomienia tego źródła złożyć nową Deklarację w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

www.gunb.gov.pl

  • w formie papierowej

Deklaracje do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu