Skip to content
Ponad 2 mln złotych dofinansowania dla radlińskich uczniów!

Ponad 2 mln złotych dofinansowania dla radlińskich uczniów!

Informujemy że złożony przez Miasto Radlin wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) otrzymał dofinansowanie.

Radlin pozyska w ten sposób aż 2 141 657 63 zł na działania związane ze zwiększaniem szans edukacyjnych uczniów w radlińskich szkołach. Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć odpowiadających na indywidualne potrzeby i rozwój potencjału naszych dzieci i młodzieży. Ponadto, w ramach projektu podniesione zostaną kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, a szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT, umożliwiając prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt będzie realizowany od września 2024 r. do sierpnia 2026 r.

Prioryt: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji

Działanie: FESL.06.02-Kształcenie ogólne

I. Numer wniosku

FESL.06.02-IZ.01-02E5/23-002

II. Tytuł projektu

Radlin – miasto talentów

Wydatki kwalifikowalne

2 254 376.46

Wnioskowane dofinansowanie

2 141 657.63 zł

Czas realizacji projektu: wrzesień 2024 r. do sierpnia 2026 r.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu