Skip to content
Porządek obrad LXIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad LXIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad LXIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 30 maja 2023 r.

(godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Debata nad raportem o stanie Miasta. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina. Ref. Zbigniew Podleśny, Zastępca Burmistrza.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Radlina. Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.
 4. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
  b) Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
  c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2022 r. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej. e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za rok 2022. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nagród Burmistrza Radlina za osiągnięte wyniki sportowe. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Sportowo-Artystycznego w Radlinie. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 25 kwietnia 2023 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 12. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 13. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu