Skip to content
W kwietniu 2023 r. rusza nabór do programu „Mój Prąd 5.0”!

W kwietniu 2023 r. rusza nabór do programu „Mój Prąd 5.0”!

 

Zaledwie kilka tygodni po zamknięciu naboru do programu „Mój Prąd 4.0” ruszyć ma kwalifikacja wniosków do nowej odsłony programu. Jak zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa już w kwietniu uruchomiony zostanie program „Mój Prąd 5.0”, który dodatkowo obejmie dofinansowaniem pompy ciepła i kolektory słoneczne na ciepłą wodę użytkową.

W ramach nowej odsłony programu NFOŚiGW planuje rozszerzyć listę urządzeń objętych dotacją oraz zwiększyć maksymalną kwotę dotacji do wysokości 58 tysięcy złotych. Co już wiadomo na ten temat?

Program Mój Prąd 5.0 – jakie zmiany w naborze w 2023 roku?

Jak poinformowała Anna Moskwa, w nowej edycji programu Mój Prąd 5.0 dofinansowaniem objęte zostaną powietrzne i gruntowe pompy ciepła, a także kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody użytkowej. W wyniku rozszerzenia listy urządzeń przewidzianych do dofinansowania, w Programie Mój Prąd w 2023 roku będzie można otrzymać dotację na:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW;
  • zakup i montaż urządzeń do zwiększenia autokonsumpcji – buforów ciepła, zasobników do c.w.u (bojlerów), pomp ciepła do c.w.u, a także magazynów energii o pojemności mniej mniejszej niż 2 kWh;
  • zakup i montaż systemów do zarządzania energią – tzw. systemów HEMS/EMS (pod warunkiem że będą one uzupełnieniem dla systemu złożonego z PV oraz magazynu ciepła lub prądu);
  • kolektory słoneczne do przygotowywania ciepłej wody użytkowej;
  • powietrzne oraz gruntowe pompy ciepła inne niż na cele ciepłej wody użytkowej (te były bowiem już wspierane w Mój Prąd 4.0).

Nabór w programie Mój Prąd 5.0 ma przyjąć formę naboru ciągłego. Oznacza to, że nowa edycja Mój Prąd najprawdopodobniej nie będzie miała wyznaczonej końcowej daty granicznej.

Program Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które produkują lub planują wytwarzać energię elektryczną w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0 przysługiwać będzie prosumentom rozliczającym się w nowym systemie net-billingu.

Wiadomo jednak, że posiadane źródło ciepła nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania z dotacji. Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby ogrzewające się m.in. węglem, drewnem, gazem, pelletem czy ciepłem systemowym.

Program Mój Prąd 5.0 wysokość dofinansowania

Wraz z nowym naborem do programu Mój Prąd 5.0, maksymalna kwota dotacji ma wzrosnąć do wysokości 58 tysięcy złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż w poprzedniej edycji (wówczas maksymalnie można było otrzymać dotację w wysokości 31 tysięcy złotych). Niemniej zasady rozdysponowywania środków w Mój Prąd 2023 nie są jeszcze szczegółowo znane.

Od 15.12.2022 roku, w programie Mój Prąd obowiązywały podwyższone kwoty dotacji:

  • na instalację fotowoltaiczną (bez dodatkowych elementów) – do 6 tysięcy złotych,
  • na instalację PV sprzężoną z innym dotowanym urządzeniem – do 7 tysięcy złotych,
  • na magazyn ciepła – nie więcej niż 5 tysięcy złotych,
  • na magazyn energii – nie więcej niż 16 tysięcy złotych,
  • na system HEMS/EMS – do 3 tysięcy złotych.

przy czym, kwota dotacji dla poszczególnych przedsięwzięć nie mogła przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Prawdopodobnie w nowej edycji programu Mój Prąd 5.0 wysokość poszczególnych dotacji nie ulegnie zwiększeniu, a kwota maksymalna wsparcia wynikała będzie z wprowadzenia nowych rozwiązań (pomp ciepła, kolektorów). Innymi słowy, na maksymalną kwotę dotacji, wynoszącą 58 tysięcy złotych będą mogły liczyć jedynie te osoby, które zainwestują we wszystkie dotowane rozwiązania, czyli: instalację PV, magazyn ciepła, magazyn energii, system HEMS/EMS oraz pompę ciepła i kolektor słoneczny.

 

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu