Skip to content
Obwieszczenie Burmistrza Radlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu<br>zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Radlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Radlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego
ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18) oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

UWAGA: Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie część tekstowa ww. uchwały
w zakresie ustaleń planu dla terenów o symbolach 1.P- 6.P – tereny zabudowy przemysłowej – wprowadzenie zapisu o maksymalnej wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami dla terenów (6.P) .

Treść rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega zmianie.
Obowiązujący plan MP 18 dostępny pod linkiem:
https://mpzp.igeomap.pl/doc/wodzislaw/radlin/026.pdf

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu