Skip to content
Zmiana organizacji ruchu (28.10.2022 – 3.11.2022)

Zmiana organizacji ruchu (28.10.2022 - 3.11.2022)

Informujemy o zaplanowanej zmianie organizacji ruchu w rejonie ul. Cmentarnej i Sienkiewicza, w związku z Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym i zwiększonym ruchem samochodowym w rejonie cmentarzy.
Proponowana zmiana czasowej organizacji ruchu polega na wprowadzeniu ruchu
jednokierunkowego na ulicy Cmentarnej oraz na odcinku ulicy Sienkiewicza. Zmiana organizacji trwać będzie od 28.10.2022 r. od godz. 14:00 do 03.11.2021 r. do godz. 8.00.


Dodatkowo planuje się przeznaczyć istniejące miejsca parkingowe w zatoce przy ulicy Sienkiewicza (przylegającej do cmentarza) na miejsca dla osób niepełnosprawnych i służb ratowniczych. Ponadto na parkingu miejsca przeznaczone
dla autobusów planuje się wykorzystać jako miejsca dla samochodów osobowych.
Przestrzeganie projektowanej czasowej organizacji ruchu będzie wspierane przez osoby kierujące ruchem.

Projektowana czasowa organizacja ruchu ma na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie cmentarza oraz zwiększenie drożności istniejących dróg poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Na ul. Kwiatowej przewiduje się wprowadzenie jednego kierunku od ul. Rogozina w stronę ul. Wolności, w celu zmniejszenia natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Korfantego-Hallera-Rogozina. Powyższe rozwiązanie zaprojektowane zostało na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, aby usprawnić ruch na skrzyżowaniu.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu