Skip to content
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej – październik 2022

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej - październik 2022

Porządek obrad LIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 18 października 2022 r. (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Bielsku-Białej. Ref. Zbigniew Podleśny, Zastępca Burmistrza.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2022. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 6. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 8. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 27 września 2022 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 11. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 12. Zamknięcie sesji.

  Sesja dostępna online na miejskim kanale https://www.youtube.com/miastoradlin

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu