Skip to content
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej (27.09.2022)

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej (27.09.2022)

Porządek obrad

LIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 27 września 2022 r. (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2022/2023. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przystąpienia Miasta Radlin do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny, RPO WSL 2014-2020. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera i ul. Spacerowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Sokolskiej bocznej (MP22). Ref. Przedstawiciele Pracowni Archimedes.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP23). Ref. Przedstawiciele Pracowni Archimedes.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 lutego 2022 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych położonych na terenie Radlina. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2022. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie interpretacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Radlina. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.
 13. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie budowy stacji benzynowej w ścisłym centrum miasta. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.
 14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.
 15. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach 30 sierpnia 2022 r. i 6 września 2022 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 17. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 18. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu