Skip to content
Porządek obrad L sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad L sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad L sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 lipca 2022 r. (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
  nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach
  prowadzonych przez Miasto Radlin.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Mszana o
  wprowadzenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w których
  stosowane źródło ciepła nie powoduje wytworzenia popiołu i żużli.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 6. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w temacie wydatkowania przez Miasto Radlin
  środków finansowych objętych uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  oraz narkomanii.
  Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 czerwca 2022 r.
 8. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu