OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Zamówienia publiczne

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 22 października, 2015 @ 8:24.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


  • Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, załączniki do SIWZ, wyjaśnienia i inne dokumenty
  • Ogłoszenia o zamówieniach
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Zamówienia publiczne poniżej progu UPZP

 

Niektóre umieszczone w tym dziale pliki to archiwa ZIP lub samorozpakowujące się archiwa utworzone w postaci plików wykonywalnych EXE. Po pobraniu tych plików należy wyodrębnić ich zawartość w komputerze.

UWAGA: Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem http://radlin.pl/old2015/  oraz w archiwalnych wersjach Biuletynu Informacji Publicznej tj. pod adresem http://archiwum.radlin.pl (dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku) i http://archiwum2.radlin.pl (dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku).

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

22 października, 2015 @ 8:24Aktualna wersja
<ul>  
<li>Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, załączniki do SIWZ, wyjaśnienia i inne dokumenty</li>  
<li>Ogłoszenia o zamówieniach</li>  
<li>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</li>  
<li><a href="http:// miasto.radlin.pl/category/ zamowienia-publiczne-ponizej- progu-upzp/">Zamówienia publiczne poniżej progu UPZP</a></li> <p style="text-align: center;">[btn type="default or primary or success or info or warning or danger or link" link="http:// miasto.radlin.pl/category/ ogloszenia-o- zamowieniach/ "]<strong>Wykaz zamowien publicznych (kliknij!)</strong>[/btn]</p>
</ul>  
  &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
Niektóre umieszczone w tym dziale pliki to archiwa ZIP lub samorozpakowujące się archiwa utworzone w postaci plików wykonywalnych EXE. Po pobraniu tych plików należy wyodrębnić ich zawartość w komputerze. Niektóre umieszczone w tym dziale pliki to archiwa ZIP lub samorozpakowujące się archiwa utworzone w postaci plików wykonywalnych EXE. Po pobraniu tych plików należy wyodrębnić ich zawartość w komputerze.
UWAGA: Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem <a href="http:// radlin.pl/old2015/">http: //radlin.pl/old2015/  </a>oraz w archiwalnych wersjach Biuletynu Informacji Publicznej tj. pod adresem <a href="http:// archiwum.radlin.pl" target="_blank" >http://archiwum.radlin.pl</a> (dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku) i <a href="http:// archiwum2.radlin.pl" target="_blank" >http://archiwum2.radlin.pl</a> (dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku).  <strong>UWAGA: Dokumentacja dot. wcześniejszych zamówień publicznych (tj. ogłoszonych przed dniem 09.11.2015r.) została zarchiwizowana w ramach poprzedniej wersji strony i jest dostępna pod adresem <a href="http:// radlin.pl/old2015/ setup.php?p=p_1171" target="_blank" >http://radlin.pl/old2015/ setup.php?p=p_1171</a> oraz w archiwalnych wersjach Biuletynu Informacji Publicznej tj. pod adresem <a href="http:// archiwum.radlin.pl" target="_blank" >http://archiwum.radlin.pl</a> (dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku) i <a href="http:// archiwum2.radlin.pl" target="_blank" >http://archiwum2.radlin.pl</a> (dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku).</strong>
&nbsp; &nbsp;


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 45 179

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.