OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
DSC_0287

XIV Sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad
XIV sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 27 października 2015 r.
Godzina 10.00

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Ref. Kierownik Referatu Rozwoju, Katarzyna Macha.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Radlin.”
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina Barbara Magiera.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym mieszkańcom Radlina w Ogrzewalni prowadzonej przez Miasto Rydułtowy.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie,  Krystyna Kryszewska.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radlinie  w sprawie wystąpienia Miasta Radlin z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia
i Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Henryk Brachmański.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2015 – 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Narutowicza.
Ref. Kierownik Referatu Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Burmistrza Radlina.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Gabriela Chromik.

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Gabriela Chromik.

13. Przedstawienie  informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik i Burmistrz Radlina Barbara Magiera.

14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 września 2015 r.

15. Wolne głosy i wnioski
- rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

16. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych -  22.10 g. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury – 26.10 g. 9.00
Posiedzenie Komisji Budżetu – 26.10 g. 10.00


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 955

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.