OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo

Wykaz nieruchomości: działka przy ul. Kominka

Załącznik do zarządzenia nr S. 0050.0082.2018 Burmistrza Radlina z dnia 8 maja 2018r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

Burmistrz Radlina podaje do publicznej wiadomości:
że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomość niezabudowaną położoną w Radlinie stanowiącą własność Miasta Radlin:

 

obręb Radlin, km 1

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki

Pow. w m²

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

Sposób zagospodarowania

ul. ks kard. Bolesława Kominka

 

cz. 1732/226

70

 

30

 

GL1W/00008458/2

16.MNUtereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cel miejsca postojowe;

garaż

 

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 1,00 zł za 1m²/1 m-c + 23% podatek VAT 1,30 zł za 1m²/1 m-c + 23% podatek VAT Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Aktualizacja opłaty miesięcznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121).

 

 

Radlin, dnia 8 maja 2018r.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 202

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.