OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Urbanistyki i Inwestycji

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 12:52.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Do zadań Wydziału Urbanistyki i Inwestycji należy prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miejskich i planowania rozwoju miasta,  a w szczególności:

  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla  obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w programach Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
  • przekazanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,
  • planowanie i wykonawstwo ścieżek rowerowych na terenie Miasta,
  • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego
  • opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych,
  • nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Wydział Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 12:52Aktualna wersja
Do zadań Wydziału Urbanistyki i Inwestycji należy prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miejskich i planowania rozwoju miasta,  a w szczególności:  
<ul>  
<li>przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla  obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w programach Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,</li> <p><strong>mgr inż. Grażyna Janeta<br /> </strong><strong> NACZELNIK<br /> </strong>Pokój: 24<br /> Telefon: 32 4590252<strong><br /> </strong>E-mail:<a href="mailto: inwestycje@radlin.pl"> inwestycje@radlin.pl< /a></p><p><strong>mgr inż.  </strong><strong>Wojciech Horwacik<br /> Z-CA NACZELNIKA</strong><br /> Pokój: 24<br /> Telefon: 32 4590262</p><p><strong>mgr inż. Monika Ryszka</strong><br /> <strong>INSPEKTOR</strong><br /> Pokój 24<br /> Telefon: 32 4590262</p><p> <strong>inż. Wioleta Gawin<br /> INSPEKTOR<br /> </strong>Pokój: 23<br /> Telefon: 32 4590250</p><p> <strong>inż. Dagmara Jamrozowicz<br />REFERENT<br /> </strong>Pokój: 23<br /> Telefon: 32 4590250</p><p>Do Wydziału Urbanistyki i Inwestycji należy prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miejskich i planowanie rozwoju Miasta, a w szczególności:</p><p>1) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w budżecie Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,<br /> 2) przygotowywanie merytorycznej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowywanych inwestycji,<br /> 3) współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,<br /> 4) prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,<br /> 5) przekazywanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,<br /> 6) współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju i innych dokumentów strategicznych dla gminy,<br /> 7) wykonywanie czynności właściwych dla gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,<br /> 8) opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych.</ p><p>&nbsp;</ p><p>&nbsp;</p>
<li>prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,</li>  
<li>przekazanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,</li>  
<li>planowanie i wykonawstwo ścieżek rowerowych na terenie Miasta,</li>  
<li>prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego</li>  
<li>opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych,</li>  
<li>nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Wydział Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie</li>  
</ul>  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 5 461

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.