OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Urbanistyki i Inwestycji

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 15 maja, 2017 @ 9:33.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


mgr inż. Grażyna Janeta
NACZELNIK
Pokój: 24
Telefon: 32 4590252
E-mail: inwestycje@radlin.pl

mgr inż.  Wojciech Horwacik
Z-CA NACZELNIKA

Pokój: 24
Telefon: 32 4590262

mgr inż. Monika Ryszka
INSPEKTOR
Pokój 24
Telefon: 32 4590262

inż. Wioleta Gawin
INSPEKTOR
Pokój: 23
Telefon: 32 4590250

inż. Dagmara Jamrozowicz
REFERENT
Pokój: 23
Telefon: 32 4590250

Do Wydziału Urbanistyki i Inwestycji należy prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miejskich i planowanie rozwoju Miasta, a w szczególności:

1) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w budżecie Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,
2) przygotowywanie merytorycznej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowywanych inwestycji,
3) współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
4) prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
5) przekazywanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,
6) współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju i innych dokumentów strategicznych dla gminy,
7) wykonywanie czynności właściwych dla gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8) opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych.

 

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 15 maja, 2017 @ 9:33 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 5 568

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.