OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 13 sierpnia, 2019 @ 7:54.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

13 sierpnia, 2019 @ 7:54Aktualna wersja
 <p>&nbsp;</p> <p><strong>VADEMECUM WYBORCY W RADLINIE:</strong> </p><ul><li>< strong>SPRAWDŹ GDZIE MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ : <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/ pl/organy_wyborcze/obwodowe/ gm/241502">LINK <br /></a></strong> </li><li><strong>SPRAWDŹ LISTĘ KANDYDATÓW DO SEJMU:</strong> <strong><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/ pl/kandydaci/ sejm/30">LINK<br /></a></strong> </li><li><strong>SPRAWDŹ LISTĘ KANDYDATÓW DO SENATU: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/ pl/kandydaci/ senat/72">LINK< /a></strong>< /li></ul><p> &nbsp;</p><p> <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/JKxslZTcrqc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p><strong>  NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /bielsko-biala.kbw.gov.pl/ 856_Zglaszanie_kandydatow_ na_poslow/1/41529_ Obwieszczenie_ Okregowej_Komisji_Wyborczej_ w_Bielsku-Bialej_II_z_dnia_ 20_wrzesnia_2019_ r_o_zarejestrowanych_ listach_kandydatow_na_poslow_ w_okregu_wyborczym_nr_30_ w_wyborach_do_ Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej" target="_blank" >Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</a></li><li><a href="https:/ /bielsko-biala.kbw.gov.pl/ 861_Zglaszanie_kandydatow_ na_senatorow/ 1/41532_Obwieszczenie_ Okregowej_Komisji_Wyborczej_ w_Bielsku-Bialej_II_z_dnia_ 20_wrzesnia_2019_ r_o_zarejestrowanych_ kandydatach_na_senatora_w_ okregu_wyborczym_nr_72_w_ wyborach_do_Senatu_ Rzeczypospolitej_Polskiej" target="_blank" >Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 72 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Wytyczne_ obwodowe_Sejm_ 2019.pdf">Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Informacji_ BURMISTRZA_2019- 09-20.pdf">Informacja Burmistrza Radlina z dnia 20 września 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Postanowienie_ KWIII_2019-09- 23.pdf">Postanowienie nr 430/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (wyciąg z postanowienia) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Informacja_ KW_Bielsko-Biala_2019-09- 13.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13 września 2019 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych oraz losowania.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Obwieszczenie_ Burmistrza_Radlina_z_dnia_ 12-09-2019.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Komunikat_ KW_Bielsko-Biala_2019-09- 09.pdf">Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 9 września2019r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Komunikat_ KW_Bielsko-Biala_2019-09- 09_zalacznik.pdf" >Załącznik do Komunikatu Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 9 września2019r. - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Uchwala_PKW_ z_dnia_2019-09- 02.pdf">Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Postanowienie_ KWIII_2019-08- 27.pdf">Postanowienie nr 418/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radlin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.</a></li><li><a href="http:// www.fundacja- terebint.c0.pl/ proj004.php" target="_blank">Poradnik wyborczy fundacji Terebint</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Informacja_ OKW_z_dnia_2019- 08-26_o_skladzie_ i_dyzurach.pdf">Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Zarzadzenie_ S-0050-0143-2019_ wykaz_miejsc_ do_plakatowania.pdf" >Zarządzenie nr S.0050.0143.2019 Burmistrza Radlina z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Obwieszczenie_ PKW_6-08-2019.pdf" >Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /pkw.gov.pl/855_Informacje_ ogolne/2/38302_Uchwala_nr_ 792019_Panstwowej_Komisji_ Wyborczej_z_dnia_5_sierpnia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_ w_sprawie_powolywania_obwodowych_ komisji_wyborczych_w_obwodach_ glosowania_utworzonych_w_ kraju_w_wyborach_do_Sejmu_ Rzeczypospolitej_Polskiej_ i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_ Polskiej_Prezydenta_ Rzeczypospolitej_ Polskiej_oraz_ do_Parlamentu_ Europejskiego" target="_blank">Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego< /a></li><li><a href="https:/ /pkw.gov.pl/855_Informacje_ ogolne/1/38339_Informacja_ o_uplywie_terminow_zwiazanych_ _z_uprawnieniami_wyborcow_ niepelnosprawnych_w_wyborach_ do_Sejmu_Rzeczypospolitej_ Polskiej_i_do_ Senatu_Rzeczypospolitej_ Polskiej_zarzadzonych_na_ dzien_13_pazdziernika_2019_r" target="_blank">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /pkw.gov.pl/855_Informacje_ ogolne/1/38336_Informacja_ o_uprawnieniach_wyborcow_ niepelnosprawnych" target="_blank">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych< /a></li></ul><p>Więcej informacji dot. wyborów Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze publikują w serwisie internetowym <a href="https:/ /wybory.gov.pl" target="_blank" >https://wybory.gov.pl</a>.</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 649

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.