OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 14 maja, 2019 @ 12:37.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Informujemy, iż urzędnik wyborczy w mieście Radlin swoje dyżury będzie pełnił w Urzędzie Miasta Radlin, ul. Rymera 15 w następujących dniach:

 • 25 kwietnia w godzinach od 7:30 do 15:30 – dyżur telefoniczny (wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych);
 • 26 kwietnia w godzinach od  10:00 do 14:00 – dyżur na miejscu (wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych);
 • 21 maja w godzinach od 14:00 do 17:00 – dyżur na miejscu;
 • 24 maja w godzinach od 10:00 do 16:00 – dyżur telefoniczny

Dyżury telefoniczne urzędnik wyborczy będzie pełnił pod numerem telefonu 503193470.

_______________________________________

Zgodnie  z § 14 ust. 1 uchwały  Nr 11/2019 PKW z dnia  27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz Parlamentu Europejskiego, informujemy pełnomocników wyborczych o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji wyborczych. Pełnomocnicy mogą zgłosić następujące liczby osób:

 • OKW Nr 1 – 4 osoby,
 • OKW Nr 2 – 4 osoby,
 • OKW Nr 3 – 3 osoby,
 • OKW Nr 4 – 5 osób,
 • OKW Nr 5 – 5 osób,
 • OKW Nr 6 – 3 osoby,
 • OKW Nr 7 – 5 osób,
 • OKW Nr 8 – 5 osób,
 • OKW Nr 9 – 3 soby,
 • OKW Nr 10 – 0.

Termin zgłaszania ustalono na dzień 30 kwietnia br. Jeżeli okaże się, że liczba  zgłoszonych osób jest wyższa niż ustawowy skład Obwodowych Komisji Wyborczych, to odbędzie się losowanie składów OKW w dniu 2 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Radlin (sala posiedzeń II piętro).

_______________________________________[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

14 maja, 2019 @ 12:37Aktualna wersja
<p>Informujemy, iż urzędnik wyborczy w mieście Radlin swoje dyżury będzie pełnił w Urzędzie Miasta Radlin, ul. Rymera 15 w następujących dniach:</p><ul><li>25 kwietnia w godzinach od 7:30 do 15:30 – dyżur telefoniczny (wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych);</li><li>26 kwietnia w godzinach od  10:00 do 14:00 – dyżur na miejscu (wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych);</li><li>21 maja w godzinach od 14:00 do 17:00 – dyżur na miejscu;</li><li>24 maja w godzinach od 10:00 do 16:00 – dyżur telefoniczny< /li></ul><p>Dyżury telefoniczne urzędnik wyborczy będzie pełnił pod numerem telefonu 503193470.</p> <p>__________ ____________ _____________ ____</p><p>< strong>Zgodnie  z § 14 ust. 1 uchwały  Nr 11/2019 PKW z dnia  27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz Parlamentu Europejskiego, informujemy pełnomocników wyborczych o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji wyborczych. Pełnomocnicy mogą zgłosić następujące liczby osób:</strong> </p><ul><li><strong>OKW Nr 1 - 4 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 2 - 4 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 3 - 3 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 4 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 5 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 6 - 3 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 7 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 8 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 9 - 3 soby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 10 - 0.</strong></ li></ul><p><strong>Termin zgłaszania ustalono na dzień 30 kwietnia br. Jeżeli okaże się, że liczba  zgłoszonych osób jest wyższa niż ustawowy skład Obwodowych Komisji Wyborczych, to odbędzie się losowanie składów OKW w dniu 2 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Radlin (sala posiedzeń II piętro).</strong> </p><p>______ ____________ _____________ ________</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok00_Obwieszczenie_ PKW.pdf">Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok01_S-0050- 0036-2019.pdf" >Zarządzenie Nr S.0050.0036.2019 Burmistrza Radlina z dnia 4 marca 2019 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowychobwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach doParlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok02-Komunikat.pdf">Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok03-Sklady_ liczbowe_OKW.pdf">Informacja o minimalnym i ustawowym składzie liczbowym obwodowych komisji wyborczych w stałych i odrębnych obwodach głosowania - ogółem, według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II, Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok04-Uchwala_ 11-2019_PKW.pdf">Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok05-Zalacznik_ do_uchwaly_11- 2019_PKW.pdf" >Załącznik do uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (wersja PDF)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok06-Zalacznik_ do_uchwaly_11- 2019_PKW.doc" >Załącznik do uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (wersja DOC)</a></li><li><a href="https:/ /wybory.gov.pl/pe2019/pl/ informacje_pkw/30145" target="_blank">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych< /a></li><li><a href="https:/ /pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/ 1/34776_Jak_zostac_kandydatem_ na_czlonka_obwodowej_ komisji_wyborczej" target="_blank">Informacja jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej</a></li><li><a href="https:/ /bielsko-biala.kbw.gov.pl/ 840_Komunikaty_komisarzy_ wyborczych/1/ 34267_Komunikat_ Komisarza_Wyborczego_w_Bielsku- Bialej_III_w_ sprawie_sposobu_ zglaszania_przez_komitety_ wyborcze_wyborcow_kandydatow_ do_skladow_obwodowych_komisji_ wyborczych_w_ wyborach_do_ Parlamentu_Europejskiego_ zarzadzonych_ na_dzien_26_ maja_2019_r" target="_blank">Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Postanowienie- Komisarza-Wyborczego-w-Bielsku- Białej-III-z- dnia-3-kwietnia- 2019-r.-w-spr.-utworzenia- odrębnego-obwodu- głosowania- w-Mieście-Radlin.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 kwietnia 2019 r. w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Obwieszczenie_ 2018-04-11.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 11 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Informacji- 02-05-2019b.pdf">Informacja Burmistrza Radlina z dnia 2 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Komunikat_ KWBBIII_z_26- kwietnia-2019.pdf">Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Zalacznik_ do_komunikatu_ KWBBIII_z_26- kwietnia-2019.doc" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - Załącznik do Komunikatu Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Informacja_ o_skladach_OKW_ nr1-10_w_Radlinie.pdf">Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1-10 w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/ 36144_Uchwala_ nr_712019_Panstwowej_ Komisji_Wyborczej_z_dnia_ 6_maja_2019_r_ w_sprawie_wytycznych_ dla_obwodowych_ komisji_wyborczych_ dotyczacych_zadan_i_trybu_ przygotowania_ oraz_przeprowadzenia_ glosowania_w_ obwodach_glosowania_ utworzonych_za_granica_i_ na_polskich_statkach_morskich_ w_wyborach_do_Parlamentu_ Europejskiego_ zarzadzonych_ na_dzien_26_maja_2019_r" target="_blank">Uchwała nr 71/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li></ul>  <p><strong><a title="Wytyczne dla Komisji Obwodowych" href="https:/ /pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/ 36144_Uchwala_ nr_712019_Panstwowej_ Komisji_Wyborczej_z_dnia_ 6_maja_2019_r_ w_sprawie_wytycznych_ dla_obwodowych_ komisji_wyborczych_ dotyczacych_zadan_i_trybu_ przygotowania_ oraz_przeprowadzenia_ glosowania_w_ obwodach_glosowania_ utworzonych_za_granica_i_ na_polskich_statkach_morskich_ w_wyborach_do_Parlamentu_ Europejskiego_ zarzadzonych_ na_dzien_26_maja_2019_r" target="_blank">WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R.</a></strong> </p><p>______ ____________ _____________ ________</p> <p>Informujemy, iż urzędnik wyborczy w mieście Radlin swoje dyżury będzie pełnił w Urzędzie Miasta Radlin, ul. Rymera 15 w następujących dniach:</p><ul><li>25 kwietnia w godzinach od 7:30 do 15:30 – dyżur telefoniczny (wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych);</li><li>26 kwietnia w godzinach od  10:00 do 14:00 – dyżur na miejscu (wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych);</li><li>21 maja w godzinach od 14:00 do 17:00 – dyżur na miejscu;</li><li>24 maja w godzinach od 10:00 do 16:00 – dyżur telefoniczny< /li></ul><p>Dyżury telefoniczne urzędnik wyborczy będzie pełnił pod numerem telefonu 503193470.</p> <p>__________ ____________ _____________ ____</p><p>< strong>Zgodnie  z § 14 ust. 1 uchwały  Nr 11/2019 PKW z dnia  27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz Parlamentu Europejskiego, informujemy pełnomocników wyborczych o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji wyborczych. Pełnomocnicy mogą zgłosić następujące liczby osób:</strong> </p><ul><li><strong>OKW Nr 1 - 4 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 2 - 4 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 3 - 3 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 4 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 5 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 6 - 3 osoby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 7 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 8 - 5 osób,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 9 - 3 soby,</strong> </li><li><strong>OKW Nr 10 - 0.</strong></ li></ul><p><strong>Termin zgłaszania ustalono na dzień 30 kwietnia br. Jeżeli okaże się, że liczba  zgłoszonych osób jest wyższa niż ustawowy skład Obwodowych Komisji Wyborczych, to odbędzie się losowanie składów OKW w dniu 2 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Radlin (sala posiedzeń II piętro).</strong> </p><p>______ ____________ _____________ ________</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok00_Obwieszczenie_ PKW.pdf">Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok01_S-0050- 0036-2019.pdf" >Zarządzenie Nr S.0050.0036.2019 Burmistrza Radlina z dnia 4 marca 2019 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowychobwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach doParlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok02-Komunikat.pdf">Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok03-Sklady_ liczbowe_OKW.pdf">Informacja o minimalnym i ustawowym składzie liczbowym obwodowych komisji wyborczych w stałych i odrębnych obwodach głosowania - ogółem, według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II, Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok04-Uchwala_ 11-2019_PKW.pdf">Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok05-Zalacznik_ do_uchwaly_11- 2019_PKW.pdf" >Załącznik do uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (wersja PDF)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Dok06-Zalacznik_ do_uchwaly_11- 2019_PKW.doc" >Załącznik do uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (wersja DOC)</a></li><li><a href="https:/ /wybory.gov.pl/pe2019/pl/ informacje_pkw/30145" target="_blank">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych< /a></li><li><a href="https:/ /pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/ 1/34776_Jak_zostac_kandydatem_ na_czlonka_obwodowej_ komisji_wyborczej" target="_blank">Informacja jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej</a></li><li><a href="https:/ /bielsko-biala.kbw.gov.pl/ 840_Komunikaty_komisarzy_ wyborczych/1/ 34267_Komunikat_ Komisarza_Wyborczego_w_Bielsku- Bialej_III_w_ sprawie_sposobu_ zglaszania_przez_komitety_ wyborcze_wyborcow_kandydatow_ do_skladow_obwodowych_komisji_ wyborczych_w_ wyborach_do_ Parlamentu_Europejskiego_ zarzadzonych_ na_dzien_26_ maja_2019_r" target="_blank">Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Postanowienie- Komisarza-Wyborczego-w-Bielsku- Białej-III-z- dnia-3-kwietnia- 2019-r.-w-spr.-utworzenia- odrębnego-obwodu- głosowania- w-Mieście-Radlin.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 kwietnia 2019 r. w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Obwieszczenie_ 2018-04-11.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 11 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Informacji- 02-05-2019b.pdf">Informacja Burmistrza Radlina z dnia 2 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Komunikat_ KWBBIII_z_26- kwietnia-2019.pdf">Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Zalacznik_ do_komunikatu_ KWBBIII_z_26- kwietnia-2019.doc" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - Załącznik do Komunikatu Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Informacja_ o_skladach_OKW_ nr1-10_w_Radlinie.pdf">Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1-10 w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/ 36144_Uchwala_ nr_712019_Panstwowej_ Komisji_Wyborczej_z_dnia_ 6_maja_2019_r_ w_sprawie_wytycznych_ dla_obwodowych_ komisji_wyborczych_ dotyczacych_zadan_i_trybu_ przygotowania_ oraz_przeprowadzenia_ glosowania_w_ obwodach_glosowania_ utworzonych_za_granica_i_ na_polskich_statkach_morskich_ w_wyborach_do_Parlamentu_ Europejskiego_ zarzadzonych_ na_dzien_26_maja_2019_r" target="_blank">Uchwała nr 71/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/Informacje_ ObKW_nr_1-10_ w_Radlinie_z_ dnia_16-05-2019.pdf">Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1-10 w Radlinie z dnia 16 maja 2019 r. o składach Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.</a></li></ul>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 298

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.