Skip to content
WSPÓLNE ODCZYTY FIRM WODNO-KANALIZACYJNYCH W RADLINIE

WSPÓLNE ODCZYTY FIRM WODNO-KANALIZACYJNYCH W RADLINIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. informuje, iż w toku prowadzonych wspólnych rozmów i negocjacji z firmą Wodociągi-ESOX Sp. z o.o., ustalono, iż od września bieżącego roku, dla Klientów z części terenu Miasta Radlin, którym woda dostarczana jest przez Wodociągi-ESOX Sp. z o.o., a ścieki są odbierane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., faktury rozliczeniowe za odprowadzane ścieki, będą wystawiane na podstawie odczytów wodomierzy pozyskanych wyłącznie przez pracowników dostawcy wody, to jest Wodociągi-ESOX Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że to rozwiązanie spotka się z życzliwym przyjęciem Mieszkańców Radlina, z uwagi na wyeliminowanie konieczności prowadzenia odczytów wodomierzy w budynkach przez inkasentów obu firm.

Informacja prasowa PWIK w Wodzisławiu Ślaskim

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu