OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wirtualne biuro

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 10 czerwca, 2014 @ 7:50.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Urząd Miasta Radlin umożliwia załatwienie większości urzędowych spraw za pośrednictwem sieci Internet. W tym zakresie obsługę zapewnia Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego w Katowicach poprzez platformę SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) i pośrednio dzięki integracji również poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Radlin oraz szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (w tym również formularze elektroniczne) publikowane są pod adresem http://esp.radlin.pl .

 

Urząd Miasta Radlin udostępnia zainteresowanym dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Urzędu. Świadczone usługi podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi. Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują np. dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.) oraz możliwość realizacji płatności zobowiązań. Wniosek o założenie konta na platformie jest dostępny pod adresem https://rejestracja.radlin.pl/index.php, natomiast sama platforma pod adresem https://24.radlin.pl/eurzad .

 

Oferujemy również możliwość składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. System przeznaczony jest do składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych terenu Radlin. Złożenie deklaracji elektronicznej jest łatwe i nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jako podpis elektroniczny system weryfikuje podstawowe dane osobowe składającego deklarację. Są to imię, nazwisko i numer PESEL. Formularz jest dostępny pod adresem https://24.radlin.pl:8080/eformularz .

Niezależnie funkcjonują następujące dodatkowe serwisy zawierające informacje publiczne:

  • E-Urząd (zbiór publicznie dostępnych, automatycznie publikowanych rejestrów prowadzonych przez Urzędu Miasta Radlin, w szczególności: Zarządzenia Burmistrza Radlina, projekty uchwał i uchwały Rady Miejskiej, protokoły sesji i protokoły posiedzeń komisji Rady Miejskiej, nabory na stanowiska urzędnicze, ogłoszenia dot. zamówień publicznych, komunikaty i obwieszczenia dot. ochrony środowiska).
  • Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej zawierająca dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku.
  • Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej zawierająca dane za okres od lipca 2011 roku do sierpnia 2014 roku.


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

10 czerwca, 2014 @ 7:50Aktualna wersja
  <p id = "Title" >
  Wybierz grupę spraw, które cię interesują
  </p>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ budownictwo/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Budownictwo, architektura, urbanistyka
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/dowody/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Dowody osobiste, meldunki, wybory
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ dzialalnosc/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Działalność gospodarcza
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/geodezja/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Geodezja, kartografia
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ gospodarka-komunalna/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Gospodarka komunalna
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ komunikacja/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Komunikacja, drogownictwo i transport
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/kultura/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Kultura, sport, turystyka, oświata
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ nieruchomosci/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ ochrona-srodowiska/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Ochrona środowiska
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ podatki_oplaty/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Podatki i opłaty
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ rolnictwo_lesnictwo_lowiectwo_ rybolostwo/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ sprawy-obywatelskie/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Sprawy obywatelskie
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/akty/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Urodzenia, małżeństwa, zgony
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/ sprawy-spoleczne/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Zdrowie i sprawy społeczne
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/promocja/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Promocja i informacja o regionie
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div id="BigButton" onclick="location.href = 'https://miasto.radlin.pl/inne/'" class="pointer">
  <p id="GlownaInformacja">
  Inne
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
Urząd Miasta Radlin umożliwia załatwienie większości urzędowych spraw za pośrednictwem sieci Internet. W tym zakresie obsługę zapewnia Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego w Katowicach poprzez platformę SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) i pośrednio dzięki integracji również poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Urząd Miasta Radlin umożliwia załatwienie większości urzędowych spraw za pośrednictwem sieci Internet. W tym zakresie obsługę zapewnia Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego w Katowicach poprzez platformę SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) i pośrednio dzięki integracji również poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
  <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-416 size-full" src="https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/ 2014/06/sekap.jpg" alt="" width="377" height="134" /></p>
&nbsp; &nbsp;
<strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Radlin oraz szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (w tym również formularze elektroniczne) publikowane są pod adresem <a href="http:// esp.radlin.pl" target="_blank" >http://esp.radlin.pl</a> .</strong>  <strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Radlin oraz szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (w tym również formularze elektroniczne) publikowane są pod adresem <a href="http:// esp.radlin.pl/" target="_blank" >http://esp.radlin.pl</a> .</strong>
&nbsp; &nbsp;
  <strong>Sposób doręczania dokumentów elektronicznych:</strong>
  <ul>
   <li>Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miasta Radlin poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy SEKAP (<a href="http:// sekap.pl">http: //sekap.pl</a>) lub platformy ePUAP (<a href="http:// epuap.gov.pl" >http://epuap.gov.pl</a>).</li>
   <li>Akceptowane formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, XLS, XLSX, GIF, TIF, BMP, JPG, JPEG, PDF, XML (paczka XML). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.</li>
   <li>Rodzaje obsługiwanych informatycznych nośników danych: Nośnik przenośny typu flash tj. PenDrive, karta pamięci, nośnik CD/DVD.</li>
  </ul>
  &nbsp;
Urząd Miasta Radlin udostępnia zainteresowanym dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Urzędu. Świadczone usługi podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi. Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują np. dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.) oraz możliwość realizacji płatności zobowiązań. Wniosek o założenie konta na platformie jest dostępny pod adresem <a href="https:/ /rejestracja.radlin.pl/index.php" target="_blank" >https://rejestracja.radlin.pl/ index.php</a>, natomiast sama platforma pod adresem <a href="https:/ /24.radlin.pl/eurzad" target="_blank" >https://24.radlin.pl/eurzad</a> .  Urząd Miasta Radlin udostępnia zainteresowanym dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Urzędu. Świadczone usługi podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi. Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują np. dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.) oraz możliwość realizacji płatności zobowiązań. Wniosek o założenie konta na platformie jest dostępny pod adresem <a href="https:/ /rejestracja.radlin.pl/index.php" target="_blank" >https://rejestracja.radlin.pl</a>, natomiast sama platforma pod adresem <a href="https:/ /24.radlin.pl/eurzad" target="_blank" >https://24.radlin.pl/eurzad</a> .
  &nbsp;
  Oferujemy również możliwość składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.  Złożenie deklaracji elektronicznej jest łatwe i nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jako podpis elektroniczny system weryfikuje podstawowe dane osobowe składającego deklarację. Są to imię, nazwisko i numer PESEL. Formularz jest dostępny pod adresem <a href="https:/ /24.radlin.pl: 8080/eformularz" target="_blank" >https://24.radlin.pl:8080/ eformularz</a> .
&nbsp; &nbsp;
Oferujemy również możliwość składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. System przeznaczony jest do składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych terenu Radlin. Złożenie deklaracji elektronicznej jest łatwe i nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jako podpis elektroniczny system weryfikuje podstawowe dane osobowe składającego deklarację. Są to imię, nazwisko i numer PESEL. Formularz jest dostępny pod adresem <a href="https:/ /24.radlin.pl: 8080/eformularz" target="_blank" >https://24.radlin.pl:8080/ eformularz</a> .  
<p style="margin-bottom: 0cm;">Niezależnie funkcjonują następujące dodatkowe serwisy zawierające informacje publiczne:</p>  <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong> Niezależnie funkcjonują następujące dodatkowe serwisy zawierające informacje publiczne:</strong></p>
<ul> <ul>
<li><a href="http:// eurzad.radlin.pl" target="_blank" >E-Urząd</a> (zbiór publicznie dostępnych, automatycznie publikowanych rejestrów prowadzonych przez Urzędu Miasta Radlin, w szczególności: Zarządzenia Burmistrza Radlina, projekty uchwał i uchwały Rady Miejskiej, protokoły sesji i protokoły posiedzeń komisji Rady Miejskiej, nabory na stanowiska urzędnicze, ogłoszenia dot. zamówień publicznych, komunikaty i obwieszczenia dot. ochrony środowiska).</li>   <li><a href="http:// eurzad.radlin.pl" target="_blank" >E-Urząd</a> tj. zbiór publicznie dostępnych, automatycznie publikowanych rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Radlin, w szczególności: Zarządzenia Burmistrza Radlina, projekty uchwał i uchwały Rady Miejskiej, protokoły sesji i protokoły posiedzeń komisji Rady Miejskiej, nabory na stanowiska urzędnicze, ogłoszenia dot. zamówień publicznych, komunikaty i obwieszczenia dot. ochrony środowiska.</li>
<li><a href="http:// archiwum.radlin.pl" target="_blank">Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej</a> zawierająca dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku.</li>  <li><a href="http:// archiwum.radlin.pl" target="_blank">Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej</a> zawierająca dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku.</li>
<li><a href="http:// bip.radlin.pl" target="_blank">Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej</a> zawierająca dane za okres od lipca 2011 roku do sierpnia 2014 roku.</li>   <li><a href="http:// archiwum2.radlin.pl" target="_blank">Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej</a> zawierająca dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku.</li>
</ul> </ul>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 34 006

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.