OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wirtualne biuro

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 26 marca, 2018 @ 15:23.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Wybierz grupę spraw, które cię interesują

 
 

Budownictwo, architektura, urbanistyka

 

Dowody osobiste, meldunki, wybory

 

Działalność gospodarcza

 

Geodezja, kartografia

 

Gospodarka komunalna

 

Komunikacja, drogownictwo i transport

 

Kultura, sport, turystyka, oświata

 

Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe

 

Ochrona środowiska

 

Podatki i opłaty

 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo

 

Sprawy obywatelskie

 

Urodzenia, małżeństwa, zgony

 

Zdrowie i sprawy społeczne

 

Promocja i informacja o regionie

 

Inne

 
 
 

Urząd Miasta Radlin umożliwia załatwienie większości urzędowych spraw za pośrednictwem sieci Internet. W tym zakresie obsługę zapewnia Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego w Katowicach poprzez platformę SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) i pośrednio dzięki integracji również poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Radlin oraz szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (w tym również formularze elektroniczne) publikowane są pod adresem http://esp.radlin.pl .

 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych:

  • Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miasta Radlin poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy SEKAP (http://sekap.pl) lub platformy ePUAP (http://epuap.gov.pl).
  • Akceptowane formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, XLS, XLSX, GIF, TIF, BMP, JPG, JPEG, PDF, XML (paczka XML). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.
  • Rodzaje obsługiwanych informatycznych nośników danych: Nośnik przenośny typu flash tj. PenDrive, karta pamięci, nośnik CD/DVD.

 

Urząd Miasta Radlin udostępnia zainteresowanym dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Urzędu. Świadczone usługi podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi. Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują np. dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.) oraz możliwość realizacji płatności zobowiązań. Wniosek o założenie konta na platformie jest dostępny pod adresem https://rejestracja.radlin.pl, natomiast sama platforma pod adresem https://24.radlin.pl/eurzad .

 

Oferujemy również możliwość składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.  Złożenie deklaracji elektronicznej jest łatwe i nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jako podpis elektroniczny system weryfikuje podstawowe dane osobowe składającego deklarację. Są to imię, nazwisko i numer PESEL. Formularz jest dostępny pod adresem https://24.radlin.pl:8080/eformularz .

 

Niezależnie funkcjonują następujące dodatkowe serwisy zawierające informacje publiczne:

  • E-Urząd tj. zbiór publicznie dostępnych, automatycznie publikowanych rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Radlin, w szczególności: Zarządzenia Burmistrza Radlina, projekty uchwał i uchwały Rady Miejskiej, protokoły sesji i protokoły posiedzeń komisji Rady Miejskiej, nabory na stanowiska urzędnicze, ogłoszenia dot. zamówień publicznych, komunikaty i obwieszczenia dot. ochrony środowiska.
  • Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej zawierająca dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku.
  • Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej zawierająca dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku.


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 26 marca, 2018 @ 15:23 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 33 995

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.