OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
bank1

UWAGA ! Zmiana banku obsługującego miasto Radlin!

Od dnia 16.01.2020r. bankową obsługę Miasta Radlin prowadzić będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy , którego placówka znajduje się w Radlinie przy ul. Korfantego 3.

Aktualny numer bankowy to

30 8436 0003 0000 0026 8038 0001

Na konto te należy dokonywać wpłat z tytułu:

- podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych
- opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych,
- dzierżaw
- kar umownych
- mandatów
- odszkodowań
- opłat za zajęcie pasa drogowego
- opłat za wydanie zaświadczeń
- sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
- za wieczyste użytkowanie gruntów itp. 

Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 012

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.