OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 13 czerwca, 2014 @ 10:40.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 13 czerwca, 2014 @ 11:01 przez Jakub Kozielski
  • Wersja utworzona dnia 13 czerwca, 2014 @ 10:40 przez Andrzej Hajm
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

13 czerwca, 2014 @ 10:40Aktualna wersja
  <p align="justify">W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwy miejscowo Rejon GDDKiA podlegający Oddziałowi w Gdańsku. Pomiędzy zarządcą drogi a prowadzącym roboty zawierane jest porozumienie określające termin, powierzchnię zajętego pasa drogowego oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. W porozumieniu Strony ustalają również warunki zajęcia pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy jest bowiem zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. W przypadku wejścia w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego w porozumieniu terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.</p>
  <p align="justify">Podstawa prawna art. 40 ust.14, 14a, 14b i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.).</p>
 <p align="justify"></p>
  (źródło: <a href="http:// www.czk.pl">www.czk.pl</a>)


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 114

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.