OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Zarządzanie Kryzysowe

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:28.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 13 czerwca, 2014 @ 10:38 przez Jakub Kozielski
  • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:28 przez Andrzej Hajm
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 9:28Aktualna wersja
  <strong><a href="http:// 112.gov.pl/"> Ogólnoeuropejski telefon alarmowy</a>: 112</strong>
  <strong><a href="http:// zoz.wodzislaw.pl/ pogotowie/">Pogotowie ratunkowe:</a> 999</strong>
  <strong><a href="http:// www.straz.wodzislaw.pl/">Straż Pożarna:</a> 998</strong>
  <strong><a href="http:// www.wodzislaw.slaska.policja.gov.pl/ ">Policja</a>: 997</strong>
  <strong>Straż Miejska w Radlinie: 32 4568210, 501227408 (poniedziałek - piątek, w godz. 7.30-22.00)</strong>
  <strong><strong><strong><a href="http:// www.powiatwodzislawski.pl/ dla-mieszkanca/ telefony-alarmowe- i-schemat-dzialania">Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</a>: tel. 32 4539393, 32 4530215</strong> </strong></strong>
  <iframe src="//www.youtube.com/ embed/MSEexMqFteQ?feature= player_embedded" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe>
  <iframe src="//www.youtube.com/ embed/zKfNBhgFmDs?feature= player_embedded" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe>
  <iframe src="//www.youtube.com/ embed/PUgni7QIy68?feature= player_embedded" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe>
  <strong><strong> <strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong> <strong><strong><span style="color: #ff0000;">Bezpłatna całodobowa linia informacyjna w sprawie pomocy bezdomnym - możliwości noclegu, wyżywienia...  </span></strong> </strong></strong><span style="font-size: x-large;"><strong> <strong><strong><span style="color: #ff0000;">800 100 022 </span></strong> </strong></strong> </span></span>
  Kontakt w razie awarii:</strong>
  </strong></strong></strong>
  <ul>
   <li>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim: tel. 324552634</li>
   <li>Mieszkańcy Spółdzielni „Marcel”, Radlin   ul. Mariacka 30:
 <ul>
   <li>692769109 (awarie wodno – kanalizacyjne, instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania</li>
   <li>694750294 - awarie instalacji elektrycznych.</li>
  </ul>
  </li>
   <li>Mieszkańcy Spółdzielni „ROW”  Wodzisław Śl. ul. kard. Wyszyńskiego 43
  <ul>
   <li>605365674 (awarie wodno – kanalizacyjne, instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania)</li>
   <li>609442461 (awarie instalacji elektrycznych)</li>
   <li>785848480 (pogotowie dźwigowe)</li>
  </ul>
  </li>
   <li>Mieszkańcy lokali komunalnych
  <ul>
   <li>324590263 – Zakład Gospodarki Komunalnej</li>
  </ul>
  </li>
  </ul>
  <span style="font-family: Arial;"><strong>Informacje dot. odśnieżania dróg publikujemy pod adresem
  </strong><a href="http:// um.radlin.pl/ setup.php?p= p_1266"><strong> http://um.radlin.pl/ setup.php?p=p_ 1266</strong></a>
  <strong>
  Informacje o strukturze zarządzania kryzysowego w powiecie:
  <a href="http:// www.powiatwodzislawski.pl/ dla-mieszkanca/ zarzadzanie- kryzysowe">http: //www.powiatwodzislawski.pl/ dla-mieszkanca/ zarzadzanie-kryzysowe </a>
  Ostrzeżenia i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego :
  <a href="http:// www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/ raporty.html" >http://www.katowice.uw.gov.pl/ wdzbizk/raporty.html< /a></strong>
  </span><strong>
  Informacje Amatorskiej Stacji Meteorologicznej w Radlinie:
  <a href="http:// pogodaradlin.pl/"> http://www.pogodaradlin.pl/</a>
  Detektor Burzowy  Goczałkowice-Zdrój:
  <a href="http:// www.stacjameteo.pl/detektory_ eu/gocz.php"> http://www.stacjameteo.pl/ detektory_eu/ gocz.php</a>
  Jak się przygotować?
  </strong>Jeśli poważna awaria, klęska żywiołowa lub inna sytuacja kryzysowa zdarzy się w Twoim miejscu zamieszkania,  władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Jednak Ty również musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.
  <strong><strong><strong>
  <strong>Co należy zrobić?</strong>
  </strong></strong></strong>W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:
  <ul>
   <li>sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;</li>
   <li>dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia;</li>
   <li>poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;</li>
   <li>zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu;</li>
  </ul>
  <strong>
  <span style="font-size: medium;"><a href="http:// um.radlin.pl/ setup.php?p= p_3070"><span style="color: #ff0000;">JAK UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY ? - INSTRUKCJA</span> </a></span></strong>
  <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/20ihnom.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1234" src="https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2014/06/ 20ihnom.jpg" alt="20ihnom" width="241" height="196" /></a>
  <strong>Pomóż ratownikom... ratować Ciebie !</strong>
  <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/23ixxn8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1235" src="https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2014/06/ 23ixxn8.jpg" alt="23ixxn8" width="331" height="227" /></a>
  <strong><span id="intertext1">Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
  Służby medyczne i ratownicze zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer, służący w nagłych wypadkach, do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć.
  Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.
  Stąd propozycja, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach.
  Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem <strong>ICE</strong> (<em>in Case of Emergency</em>).
  Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia:<strong> ICE1, ICE2, ICE3,</strong> itd.
  Oznakowanie może zdecydowanie ułatwić pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie.
  Akcja ma zasięg europejski, a oznakowanie zdecydowanie może ułatwić pracę wszystkim służbom ratowniczym, nie tylko w Polsce.
  </span></strong>
  <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Plakat-akcji- Metanol-zabija.pdf">Plakat akcji Metanol zabija</a>
  <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/ulotka-Metanol- zabija.pdf">ulotka Metanol zabija</a>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 928

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.