OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Zarządzanie Kryzysowe

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 13 czerwca, 2014 @ 10:38.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Ogólnoeuropejski telefon alarmowy: 112

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Straż Miejska w Radlinie: 32 4568210, 501227408 (poniedziałek – piątek, w godz. 7.30-22.00)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 32 4539393, 32 4530215

Bezpłatna całodobowa linia informacyjna w sprawie pomocy bezdomnym – możliwości noclegu, wyżywienia…  800 100 022
Kontakt w razie awarii:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim: tel. 324552634
 • Mieszkańcy Spółdzielni „Marcel”, Radlin   ul. Mariacka 30:
  • 692769109 (awarie wodno – kanalizacyjne, instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania
  • 694750294 – awarie instalacji elektrycznych.
 • Mieszkańcy Spółdzielni „ROW”  Wodzisław Śl. ul. kard. Wyszyńskiego 43
  • 605365674 (awarie wodno – kanalizacyjne, instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania)
  • 609442461 (awarie instalacji elektrycznych)
  • 785848480 (pogotowie dźwigowe)
 • Mieszkańcy lokali komunalnych
  • 324590263 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Informacje dot. odśnieżania dróg publikujemy pod adresem
http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_1266

Informacje o strukturze zarządzania kryzysowego w powiecie:
http://www.powiatwodzislawski.pl/dla-mieszkanca/zarzadzanie-kryzysowe

Ostrzeżenia i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego :
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html


Informacje Amatorskiej Stacji Meteorologicznej w Radlinie:
http://www.pogodaradlin.pl/

Detektor Burzowy  Goczałkowice-Zdrój:
http://www.stacjameteo.pl/detektory_eu/gocz.php

Jak się przygotować?

Jeśli poważna awaria, klęska żywiołowa lub inna sytuacja kryzysowa zdarzy się w Twoim miejscu zamieszkania,  władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Jednak Ty również musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

 • sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
 • dowiedz się w “komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności”, w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia;
 • poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;
 • zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu;


JAK UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY ? – INSTRUKCJA

20ihnom

Pomóż ratownikom… ratować Ciebie !

23ixxn8

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
Służby medyczne i ratownicze zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer, służący w nagłych wypadkach, do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć.
Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.
Stąd propozycja, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach.
Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency).
Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Oznakowanie może zdecydowanie ułatwić pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie.
Akcja ma zasięg europejski, a oznakowanie zdecydowanie może ułatwić pracę wszystkim służbom ratowniczym, nie tylko w Polsce.

Plakat akcji Metanol zabija

ulotka Metanol zabija[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
 • Wersja utworzona dnia 13 czerwca, 2014 @ 10:38 przez Jakub Kozielski
 • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:28 przez Andrzej Hajm
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 13 czerwca, 2014 @ 10:38 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 885

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.