OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Finansowy

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:39.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 13:14 przez Jakub Kozielski
  • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:39 przez Andrzej Hajm
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 9:39Aktualna wersja
  <strong>mgr Waldemar Machnik
  SKARBNIK</strong>
  Pokój: 204
  Telefon: 32 4590214
  E-mail: <a href="mailto: skarbnik@radlin.pl" >skarbnik@radlin.pl</a>
  Wydział Finansowy zajmuje się obsługą finansową Miasta.
  Referat Księgowości Budżetowej wykonuje w szczególności następujące zadania:
  <ul>
   <li>prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetowych, wydatków i kosztów (ewidencja komputerowa),</li>
   <li>prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących  ekwiwalentów, w tym list płac, kart wynagrodzeń, rozliczenia delegacji służbowych,</li>
   <li>prowadzenie spraw związanych z wypłatą diet dla radnych za udział w pracach rady i jej organów,</li>
   <li>prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,</li>
   <li>prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży oraz rozliczenia podatku VAT,</li>
   <li>prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,</li>
   <li>uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,</li>
   <li>sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową Urzędu Miasta.</li>
  </ul>
  Referat Księgowości Podatkowej wykonuje w szczególności następujące zadania:
 <ul>
   <li>zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego,</li>
   <li>proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,</li>
   <li>prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,</li>
   <li>przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat,</li>
   <li>prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,</li>
   <li>prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,</li>
   <li>terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,</li>
   <li>prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,</li>
   <li>prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgodnienia sald,</li>
   <li>sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu Miasta.</li>
  </ul>
  &nbsp;


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 616

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.