OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Skarbnik Miasta

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 12:06.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Do zadań  Skarbnika należy:

  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kierowanie pracą Wydziału Finansowego,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • przygotowanie projektu budżetu Miasta,
  • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  • przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
  • występowanie z wnioskami do RIO o wymagane opinie w sprawach wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • udział w sesjach Rady,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 12:06Aktualna wersja
  <strong><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/WaldemarMachnik.jpg"><img class="size-full wp-image-1449 alignleft" src="https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2014/06/ WaldemarMachnik.jpg" alt="WaldemarMachnik" width="167" height="206" /></a>mgr Waldemar Machnik
  SKARBNIK</strong>
  Pokój: 204
  Telefon: 32 4590214
  E-mail: <a href="mailto: skarbnik@radlin.pl" >skarbnik@radlin.pl</a>
  &nbsp;
Do zadań  Skarbnika należy: Do zadań  Skarbnika należy:
<ul> <ul>
<li>wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,</li>  <li>wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,</li>
<li>kierowanie pracą Wydziału Finansowego,</li>  <li>kierowanie pracą Wydziału Finansowego,</li>
<li>nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta,</li>  <li>nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta,</li>
<li>kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,</li>  <li>kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,</li>
<li>przygotowanie projektu budżetu Miasta,</li>  <li>przygotowanie projektu budżetu Miasta,</li>
<li>współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,</li>  <li>współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,</li>
<li>przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,</li>  <li>przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,</li>
<li>występowanie z wnioskami do RIO o wymagane opinie w sprawach wynikających z ustawy o finansach publicznych,</li>  <li>występowanie z wnioskami do RIO o wymagane opinie w sprawach wynikających z ustawy o finansach publicznych,</li>
<li>udział w sesjach Rady,</li>  <li>udział w sesjach Rady,</li>
<li>wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.</li>  <li>wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.</li>
</ul> </ul>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 207

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.