OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Skarbnik Miasta

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 30 lipca, 2015 @ 12:40.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


WaldemarMachnikmgr Waldemar Machnik
SKARBNIK

Pokój: 204
Telefon: 32 4590214
E-mail: skarbnik@radlin.pl

 

Do zadań  Skarbnika należy:

  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kierowanie pracą Wydziału Finansowego,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • przygotowanie projektu budżetu Miasta,
  • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  • przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
  • występowanie z wnioskami do RIO o wymagane opinie w sprawach wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • udział w sesjach Rady,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 30 lipca, 2015 @ 12:40 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 194

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.