OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Sekretarz Miasta

PiotrAbsalonmgr Piotr Absalon
SEKRETARZ MIASTA

Pokój: 301 (sekretariat)
Telefon: 32 4590220
E-mail: sekretarz@radlin.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

  • opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
  • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  • przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
  • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
  • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,
  • koordynacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  • organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  • koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
  • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z pracy Burmistrza do przedstawienia na sesji Rady,
  • współpraca z  Przewodniczącym Rady Miejskiej przy przygotowywaniu sesji Rady i nadzór nad właściwym  przygotowaniem materiałów dla radnych,
  • prowadzenie spraw związanych z współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami politycznymi i społecznymi,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
  • potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
  • udział w sesjach Rady,
  • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski komisji Rady,
  • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,
  • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  • nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w Urzędzie,
  • prowadzenie spraw BHP w Urzędzie,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
  • nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie.

Sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:

  • Biuro Rady Miejskiej,
  • Referat Administracyjno-Kadrowy,
  • Stanowisko ds. Informatyki.


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 030

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.