OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Sekretarz Miasta

PiotrAbsalonmgr Piotr Absalon
SEKRETARZ MIASTA

Pokój: 301 (sekretariat)
Telefon: 32 4590220
E-mail: sekretarz@radlin.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 • opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,
 • koordynacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 • organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z pracy Burmistrza do przedstawienia na sesji Rady,
 • współpraca z  Przewodniczącym Rady Miejskiej przy przygotowywaniu sesji Rady i nadzór nad właściwym  przygotowaniem materiałów dla radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami politycznymi i społecznymi,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
 • udział w sesjach Rady,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski komisji Rady,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw BHP w Urzędzie,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
 • nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie.

Sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:

 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Referat Administracyjno-Kadrowy,
 • Stanowisko ds. Informatyki.


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 690

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.