OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 14:03.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


E-mail: so@radlin.pl

mgr Anna Rotkegel
KIEROWNIK REFERATU
Pokój: 101
Telefon: 32 4590230

Halina Korzonek
INSPEKTOR
Pokój: 101
Telefon: 32 4590230

Sonia Głomb
INSPEKTOR
Pokój: 101
Telefon: 32 4590230

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

 • wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
 • dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 • udostępnianie danych osobowych,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,
 • współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,
 • sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących:
 • obrony cywilnej,
 • zarządzania kryzysowego,
 • obronności,
 • współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”;

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 11 czerwca, 2014 @ 14:03 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 655

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.