OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Rejestry, ewidencje, archiwa

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 14:33.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


W sieci internet Urząd Miasta Radlin publikuje tylko wybrane rejestry. Zbiory są udostępnione pod adresem http://eurzad.radlin.pl . Aby uzyskać inne dane (dot. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów) należy skontaktować się z Urzędem (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin / telefon: 324590200 / e-mail: info@radlin.pl).

 

W szczególność UM Radlin prowadzi:

 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • System finansowo-księgowy i system budżet,
 • Podatek leśny,
 • Podatek od nieruchomości,
 • Podatek od środków transportu,
 • Podatek rolny,
 • Dowody osobiste,
 • Ewidencja ludności,
 • Akta Stanu Cywilnego,
 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych.


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
 • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 14:33 przez Andrzej Hajm
 • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:28 przez Andrzej Hajm
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 11 czerwca, 2014 @ 14:33 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 390

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.