OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Rejestry, ewidencje, archiwa

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:28.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 14:33 przez Andrzej Hajm
  • Wersja utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:28 przez Andrzej Hajm
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 9:28Aktualna wersja
  W sieci internet Urząd Miasta Radlin publikuje tylko wybrane rejestry. Zbiory są udostępnione pod adresem<a href="%20http: //eurzad.radlin.pl" target="_blank"> http://eurzad.radlin.pl</a> . Aby uzyskać inne dane (dot. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów) należy skontaktować się z Urzędem (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin / telefon: 324590200 / e-mail: <a href="mailto: info@radlin.pl" target="_blank" >info@radlin.pl</a>).
  &nbsp;
  W szczególność UM Radlin prowadzi:
 <ul>
   <li>Rejestr skarg i wniosków,</li>
   <li>Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,</li>
   <li>System finansowo-księgowy i system budżet,</li>
   <li>Podatek leśny,</li>
   <li>Podatek od nieruchomości,</li>
   <li>Podatek od środków transportu,</li>
   <li>Podatek rolny,</li>
   <li>Dowody osobiste,</li>
   <li>Ewidencja ludności,</li>
   <li>Akta Stanu Cywilnego,</li>
   <li>Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,</li>
   <li>Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,</li>
   <li>Ewidencja zbiorników bezodpływowych,</li>
   <li>Rejestr wyborców,</li>
   <li>Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,</li>
   <li>Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,</li>
   <li>Rejestr instytucji kultury,</li>
   <li>Rejestr niepublicznych placówek oświatowych.</li>
  </ul>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 387

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.