OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Rejestry, ewidencje, archiwa

W sieci internet Urząd Miasta Radlin publikuje tylko wybrane rejestry. Zbiory są udostępnione pod adresem http://eurzad.radlin.pl . Aby uzyskać inne dane (dot. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów) należy skontaktować się z Urzędem (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin / telefon: 324590200 / e-mail: info@radlin.pl).

 

W szczególność UM Radlin prowadzi:

 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • System finansowo-księgowy i system budżet,
 • Podatek leśny,
 • Podatek od nieruchomości,
 • Podatek od środków transportu,
 • Podatek rolny,
 • Dowody osobiste,
 • Ewidencja ludności,
 • Akta Stanu Cywilnego,
 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych.


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 386

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.