OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
ops radlin

Spotkanie z dietetykiem – darmowe warsztaty

Darmowe warsztaty z dietetykiem dla mieszkańców Radlina. Zajęcia odbędą się przy ulicy Solskiego 15 (Dawne pomieszczenia Świetlicy “Koliba”) 20 lutego 2020 o godzinie 17:00. Liczba miejsc ograniczona i obowiązują zapisy sms pod numerem telefonu 511 575 466. Uczestnictwo w zajęciach całkowicie darmowe (należy wypełnić jedynie dokumenty ze swoimi danymi).

 

Warsztaty w ramach projektu:

„Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja,
dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

 

plakat dietetyk-1Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 428

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.