OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Sesja1

Sesja Rady Miejskiej – 26 marca

Porządek obrad VI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 marca 2019 r.
godz. 14.30

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera- Burmistrz Radlina.

3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie. Ref. Witold Łupiński- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie.

4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Ref. Krystyna Kryszewska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. Ref. Katarzyna Macha- Kierownik Referatu Rozwoju.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy drodze gminnej- ul. Narutowicza położonej na terenie miast Radlin i Rydułtowy. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 rok. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 26 lutego 2019  r.

14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami. 15. Zamknięcie sesji.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 747

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.